GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

-Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davaları
-Ecrimisil Davaları
-Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi
-Tapu İptal ve Tescil Davaları
-Kadastro Davaları
-Kamulaştırma Davaları
-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
-Satış Vaadi Sözleşmeleri
-Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri
-Gayrimenkulün Aynına Dair Muhtelif Uyuşmazlıklar