TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

-Şahıs Şirketlerinin, Limited veya Anonim Şirkete Dönüşüm Süreci
-Yeni Kurulan Şirketlerin Kurumsallaştırılması
-Ticari Nitelikteki Sözleşmelerin Hazırlanması ve Güncelliğinin Korunması
-Ticari Müzakerelerde Temsil
-Kamu Kurumlarıyla Yapılan Yazışmalar
-Şirketler Arası Yazışmalar
-Muhtelif Ticari Uyuşmazlıklar