AİLE VE KİŞİLER HUKUKU

-Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davaları
-Mal Paylaşım Davaları
-Velayet ve Vesayet Davaları
-Nafaka Artırım Davaları
-Evlat Edinmeye Dair Davalar
-Soy Bağının Kurulmasına Dair Davalar
-Maddi ve Manevi Tazminat Davaları