TÜKETİCİ HUKUKU

-Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıklar (Abonelik, Uzaktan Satış, Taksitle Satış, Konut Finansmanı vb.)
-Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmetten Doğan Uyuşmazlıklar
-Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı İşlemleri
-Tüketici Hakem Heyetine Başvuru ve İşlemlerin Takibi
-Tüketici-Satıcı Arasındaki Sulh Müzakerelerinde Temsil
-Tüketici Hakları Kapsamındaki Muhtelif Uyuşmazlıklar