MİRAS HUKUKU

-Mirasçılık Belgesi Alınması
-Mirasın Gerçek Reddi Davası
-Vasiyetname Düzenlenmesi
-Miras Sözleşmesi Hazırlanması
-Terekenin Tespiti Davaları
-Muris Muvazaasına İlişkin Tapu İptal ve Tescil Davaları
-Tenkis Davaları
-Miras Hukuku Kapsamındaki Muhtelif Uyuşmazlıklar