İŞ HUKUKU

-Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Sair İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar
-İşe İade Davaları
-Hizmet Tespit Davaları
-İş Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları
-İşe Alım Prosedürünün Yürütülmesi ve Sözleşmelerinin Hazırlanması
-İş Akdinin Feshi Sürecine Dair Prosedürlerin Yürütülmesi ve İhtarname Hazırlanması
-İş Hukuku Kapsamındaki Sözleşmelerin Hazırlanması (Gizlilik, Rekabet Yasağı vb.)
-İş Hukuku Kapsamındaki Muhtelif Uyuşmazlıklar